ثبت نام در رویداد نوآوری تکآپ

  • ثبت نام تیمی ( حداقل ۲ و حداکثر ۵ نفر ) می باشد، که هر تیم مجاز به ارائه یک طرح می باشد
  • در صورتیکه تیم خود کامل نیست اما داری طرح می باشید و مایل به جذب هم تیمی هستید، میتوانید ثت نام نمایید و تا پیش از رویداد نسبت به تکمیل تیم خود اقدام نمایید.
  • در صورتیکه فاقد طرح و تیم هستید، می توانید در بخش مربوطه (تیم سازی) خود را معرفی نمایید و ضمن شبکه سازی مجازی با تیم هایی که مایل به جذب هم تیمی هستند آشنا و در صورت تمایل همکاری نمایید.
  • لازم به ذکر است پذیرش نهایی تیم ها منوط به تایید رویداد می باشد و در صورت عدم تایید تیم، هزینه بازگردانده می‌شود.
  • نتیجه ارزیابی بسته زمان ثبت نام هرتیم و تا ۲۰ آبان ماه اعلام می گردد.